AFLYST – 11. september 2021: Medlemsmøde om medicinsk cannabis i Kolding

MEDLEMSMØDE med læge Bent Damgaard
”Om medicinsk cannabis”

Tid:
Sted:

Plan for dagen: