Bestyrelsen

IC Foreningens bestyrelse

Kontakt

Formand
Signe Heister
Lindebo 12
3460 Birkerød
Tlf: 61 71 68 99
signe.heister@icforeningen.dk

Næstformand
Lene Nørgaard Rasmussen

Rødkælkevej 7
9400 Nr.Sundby
Tlf: 41 47 46 80
lene.n.rasmussen@icforeningen.dk

Kasserer og IT-ansvarlig
Bettina Kristensen
Ørnbjergvej 1
9500 Hobro
Tlf: 26 37 41 88
bettina.kristensen@icforeningen.dk
Bank konto IC foreningen: Jutlander Bank: 9217 2074175409.

Bestyrelsesmedlem og PR-ansvarlig
Peter Rasmussen

Rødkælkevej 7
9400 Nr.Sundby
Tlf: 51 51 25 53
peter.rasmussen@icforeningen.dk

Bestyrelsesmedlem
Maria Lukowski
maria.lukowski@icforeningen.dk

Revisor
Bente Lorentzen
bebio@mail.dk

Revisorsuppleant
Iver Poulsen
Fyrrebakken 30
Øster Hornum
9530 Støvring
Tlf: 61 34 11 08
iver.poulsen@icforeningen.dk