10. september: Erfamøde i Østjylland (Århus)


Tid: Lørdag den 10. september 2022, kl. 11.30-14
Sted: Dokk 1
Hack Kampmanns Pl. 2
8000 Århus C

Tilmelding hos Lene fra bestyrelsen senest den 5. september 2022
Mail: lene.n.rasmussen@icforeningen.dk
Mobil: 4147 4680 – eller på Facebook ved invitationen