14. august 2021: Erfamøde i Østjylland (Århus)

Tid: Lørdag den 14. august 2021, kl. 11-13.
Sted: Dokk 1
Hack Kampmanns Pl. 2
8000 Århus C

Tilmelding hos Lene fra bestyrelsen
Mail: lene.n.rasmussen@icforeningen.dk
Mobil: 4147 4680 – eller på Facebook ved invitationen