Erfa-gruppen i Østjylland

Erfa-gruppen i Østjylland er en gruppe af medlemmer, der holder møde hver 3. måned. Vi udveksler bl.a. erfaringer omkring IC, giver hinanden gode råd og hjælp til selvhjælp.
Vi holder til i Århus.

Alle medlemmer er velkommen.

NÆSTE MØDE

Tid: Lørdag den 12. august 2023, kl. 11-23
Sted: Dokk 1, undervisningslokale 1
Hack Kampmanns Pl. 2
8000 Århus C

Tilmelding hos Lene fra bestyrelsen senest den 10. august 2023
Mail: lene.n.rasmussen@icforeningen.dk
Mobil: 4147 4680 – eller på Facebook ved invitationen