Tibialis-stimulering (Sonja, 2020)

Min erfaring med tibialis-stimulering /nervestimulation

I 2015 tog afdelingslæge Karin Andersen og sygeplejerske Nina Messmann fra Odense Universitetshospital, Svendborg, behandlingen i brug som et tilbud til forskellige patientgrupper med blæreproblemer. Den kan komme på tale, hvis man har hyppig vandladningstrang og ufrivillig vandladning. 75% af patienterne har gavn af el-stimuleringen, men Ouh Svendborgs L-ambulatorium er stadig den eneste af de 12 urologiske afdelinger i Danmark, som har dette tilbud, og der kommer henviste patienter fra hele landet.

Behandlingen forgår ved, at man som patient indvilger i at komme til Svendborg én gang om ugen 12 uger i træk, og hvis der er effekt, at man så derefter kommer til vedligeholdende behandling hver 3-6 uge så længe, der er effekt.

Tibialisnerven i fodleddet stimuleres elektrisk ved at stikke en tynd nål ind under huden. De elektriske signaler går derefter via nerven til bækkenet, hvor de menes at påvirke urinblærens funktion, så den kan få ro.

Selve behandlingen er stort set smertefri. Der bruges en akupunktur-nål, hvortil der sættes en smule strøm. Stikket i anklen mærkes som et prik, og når der er sat strøm til, mærkes det som snurren eller dunken i benet eller under foden, ved hælen, eller tæerne kan stritte. Der er ingen forskel på om nålen sættes i højre eller venstre ankel.  Det korte ubehag fortager sig, og ofte mærkes der meget lidt i den halve time behandlingen varer.

Ofte mærkes effekten først sidst i det 12 uger lange forløb. Ved god effekt vil blæren slappe af, og dette vil bevirke, at den ikke trækker sig sammen og giver følelsen af at være tissetrængende hele tiden.

Mine erfaringer med to forløb med tibialis-stimulering 2016 og 2019
Jeg er diagnostiseret med smertefuld blære lidelse( IC) samt overaktiv blære. Har haft det siden 2003. Jeg har hunners sår og smertefulde talrige vandladninger dag som nat. Har fået blæren udvidet og sårene brændt i narkose flere gange, sidst i januar 2018, hvor jeg også fik botox uden effekt. Jeg havde konstant blærebetændelse i halvandet år i 2016-17.

I efteråret 2016 fik jeg tilbudt et forløb med tibialisstimulering, men det havde ingen effekt. Jeg havde mange smerter og blærebetændelse i den periode og intet virkede.

Efter indgrebet i 2018, hvor min blære havde det rigtig dårligt, og hvor jeg kun havde en blærekapacitet på 100 ml, vel at mærke under narkosen, besluttede jeg at tage sagen i egen hånd og ordinerede mig selv cannabis olie, selvfinansieret uden om læge-regi, da de intet kendte til cbd-oliens indvirkning på blæren.

Cbd-olien har haft stor positiv effekt på min blære, både med hensyn til smerter og kapacitet. Min blære kan nu rumme op til 260 ml, og jeg er stort set smertefri og har ikke haft blærebetændelse siden.

Jeg bad om og fik lov til at få endnu et forløb med tibialisstimulering fra marts 2019 og denne gang virkede det, for nu kan min blære rumme urinen, når trangen hæmmes af el-stimuleringen. Jeg får tissetrang, når blæren vil tømmes, men har kun få smerter i blæren og kan faktisk holde mig i dagtimerne. Virkningen indtraf efter 9 behandlinger og jeg har siden maj-19 fået vedligeholdelses-behandling hver 3. uge.

Jeg er ikke helbredt, men cannabis-oliens antiinflammatoriske effekt har dæmpet mine symptomer, og el-stimuleringen bevirker, at jeg kun har ca. 15 vandladninger i døgnet nu mod ca. 40 gange tidligere. Raske personer har til sammenligning 6-8 vandladninger i døgnet.

For mig har det haft betydning for effekten af behandlingen, om jeg har haft smerter og betændelse, samt hvor stor min blærekapacitet er.