Behandlinger

Hvad kan man gøre?

Da det endnu ikke er muligt at helbrede smertefuldt blæresyndrom/IC, handler behandlingen i stedet om at lindre dine symptomer. Den behandling lægen på hospitalet tilbyder, afhænger dels af hvordan tilstanden i din blære er, og dels af hvilke muligheder det enkelte hospital har.

Det er vigtigt at pointere, at en behandling der virker godt for en anden patient, ikke nødvendigvis er den rigtige behandling for dig.  

Smertefuldt blæresyndrom behandles på en række hospitaler rundt om i Danmark. Mange behandlinger er ens, men kan også variere fra hospital til hospital. Fx tilbydes skylning af blæren på de fleste hospitaler, mens andre behandlinger kun foretages enkelte steder i landet

Smertefuldt blæresyndrom dækker desuden over flere forskellige tilstande i blæren. Nogle patienter får fx mange smerter, når blæren fyldes, og måske når de tisser, mens andre udelukkende har smerter bagefter. Der findes også en tilstand, hvor der er sår i blærevæggen (Hunner’s læsioner), og denne tilstand kan behandles anderledes, end hvis der ikke findes sår.

Behandlingsmuligheder

Er der ikke noget, der virker?
Er der ikke noget, som forbedrer dine symptomer, eller er du kørt sur i behandlingen, så tal med lægen, om du evt. kan blive henvist til et andet hospital, hvor de tilbyder andre behandlinger.
Hvis du er medlem af foreningen, så del dine erfaringer i erfa-gruppen, og spørg, hvad der virker for andre.