Har du brug for særlig støtte?

Hvis du brug for særlig støtte til at tale med en læge, socialrådgiver og lign., kan du få hjælp. Som forening for patienter med en sjælden lidelse er IC Foreningen/BPS medlem af paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser. Sjældne Diagnoser har et korps af frivillige såkaldte sjældne-bisiddere. Bisidderne er frivillige, som selv har erfaring med sjældne sygdomme og handicap.

En bisidder kan hjælpe dig før, under og efter et vigtigt møde med lægen, socialrådgiveren eller andre fagpersoner.

Læs mere i brochuren fra Sjældne Diagnoser.

Du kan høre mere om muligheden for at få en sjældne-bisidder ved at kontakte Sjældne Diagnosers Helpline:

  • Telefon 3314 0010, mandag – torsdag kl. 10 – 14,  onsdag til kl. 17. Den sidste onsdag i måneden er der åbent helt til kl. 20
  • Eller skriv til: helpline@sjaeldnediagnoser.dk