IC Foreningens persondatapolitik

1. Generelt

1.1 Denne persondatapolitik (”politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til IC Foreningen/BPS som led i et medlemsforhold. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På IC Foreningen/BPS’ hjemmeside vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken

2. Dataansvarlig
2.1 IC Foreningen/BPS
Fyrrebakken 30, Ø. Hornum, 9530 Støvring
Iver.poulsen@icforeningen.dk
Telefon 22451809

CVR nr.: 30468805

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Forordningen skal tiltrædes af det Danske Folketing.

3. Formål med behandlingen af dine personoplysninger
3.1 Som forening er vi forpligtet til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som patientforening. Dette gælder, når vi skal administrere dit medlemskab hos os. Det kan også være ved vores medlemsservice.

4. De personoplysninger, som vi behandler om dig
4.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig: Navn, adresse, postnummer, by,  mobilnummer, e-mailadresse.

5. Sådan behandler vi dine personoplysninger.
5.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til at:
– kunne administrere dit medlemsforhold.
– kunne sende dig nødvendig information.

5.2. Foreningen anvender ikke cookies.

6. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)
6.1 Når du bliver medlem hos os, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indmelde dig i foreningen. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan håndtere dit medlemskab.

6.2 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.  

6.3 Såfremt du afgiver personlige oplysninger om dit helbred, er grundlaget for vores behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er en forening, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte er af informativ og støttende art. Oplysningerne tilintetgøres, når de i anonymiseret form er registreret i vores statistiske materiale.

7. Deling af dine personoplysninger
7.1 Dine personoplysninger deles af hele bestyrelsen, men vi deler ikke dine personoplysninger med eksterne personer / foreninger / virksomheder.

8. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
8.1 Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:
Er du medlem hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger så længe du er medlem samt  i op til 5 år fra udmeldelsesdagen. (Det sidste omkring de 5 år er af hensyn til Regnskabsloven) Dine rettigheder

9. Dine rettigheder
9.1 Indsigt
9.1.1 Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

9.2 Berigtigelse og sletning
9.2.1 Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi har om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt. Hvis vi  – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

9.3 Begrænsning af behandling
9.3.1 Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

9.4 Dataportabilitet
9.4.1 Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

9.5 Indsigelsesret
9.5.1 Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger.

9.6 Tilbagekaldelse af samtykke
9.6.1 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

9.6.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage oplysninger i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til post@icforeningen.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

9.7 Du kan skrive til post@icforeningen.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

9.8 IT-sikkerheden beskrives i et andet notat.

10. Klage til tilsynsmyndighed
10.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Opdatering af denne politik
11.1 IC Foreningen/BPS er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

11.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik gennemgås årligt af bestyrelsen inden årets generalforsamling