12. august 2023: Erfa-møde i Østjylland (Århus)

Tid: Lørdag den 12. august 2023, kl. 11-23
Sted: Dokk 1, undervisningslokale 1
Hack Kampmanns Pl. 2
8000 Århus C

Tilmelding hos Lene fra bestyrelsen senest den 7. august 2023
Mail: lene.n.rasmussen@icforeningen.dk
Mobil: 4147 4680 – eller på Facebook ved invitationen